Nytt koncept och teknik för rening av luft från virus/nanopartiklar som fyller otillfredställt behov

Diarienummer
Koordinator DETOL-SCANDIVENT AB
Bidrag från Vinnova 1 762 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00224

Statistik för sidan