Nyskapande icke-visuella navigationsspel (NIVINAVI)

Diarienummer
Koordinator Dofilicious
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04250

Statistik för sidan