Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Nya upplevelser - Nya former för kundinvolverad upplevelseinnovation

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - ETOUR - Turismforskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02890

Statistik för sidan