Nya upplevelser - Nya former för kundinvolverad upplevelseinnovation

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - ETOUR - Turismforskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02890

Statistik för sidan