Nya produkter för musikproduktion

Diarienummer
Koordinator Propellerhead Software Aktiebolag - Propellerhead Software AB
Bidrag från Vinnova 442 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03723

Statistik för sidan