Nya nätverk för det moderna äldrelivet

Diarienummer
Koordinator In View AB
Bidrag från Vinnova 1 355 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2009
Status Avslutat