Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Nya molekylära targets för behandling av svår astma och KOL

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 2 718 318 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01177

Statistik för sidan