Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya molekylära targets för behandling av svår astma och KOL

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 2 718 318 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juli 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01177

Statistik för sidan