Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya kvantfenomen i nanotrådar och kvantprickar med stark spinn-bankoppling.

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The primary objective is to study quantum phenomena in systems made in narrow gap semiconductor nanowires. Xu group in Lund University, where they have achieved high quality narrow gap semiconductor nanowires and measured its quantum transport properties, collaborate with Tarucha group in the University of Tokyo, where they have achieved the outstanding results in quantum computation using spins, to tackle the following challenging subjects: strong coupling between a photon and an electron spin, high performance spin quantum bits, and observation of the Majorana Fermions.

Långsiktiga effekter som förväntas

The results obtained under support by VINNOVA have been excellent. Now the two groups have been highly visible worldwide in the field of quantum transport in semiconductor nanostructures.

Upplägg och genomförande

Our performance is very much in line with our project design and the project has been completed with great success.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01828

Statistik för sidan