Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya förutsättningar för primärvärden genom digitalisering

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 981 442 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Syfte och mål

Projektet har med fokus på primärvården spanat tio år fram i tiden för att se hur en mer digitaliserad primärvård kan komma att se ut. Detta har illustrerats genom fem patientfall som tillsammans täcker in merparten av primärvårdens besök. Dessa är febrige femårige Arvid, Ahmed med risk för att utveckla livsstilsrelaterad kronisk sjukdom, deprimerade 14-åriga Sara, Erik som just haft en hjärtinfarkt och multisjuka Inga. Projektet har även tagit fram rekommendationer för hur denna framtid ska nå.

Resultat och förväntade effekter

Om tio år kommer primärvården ha andra kontaktvägar och högre tillgänglighet än idag, ett digitalt beslutsstödssystem kompletterat med hemtester kan vara tillräckligt för att ge patienten den vård hen behöver. Detta kommer att leda till ökad förmåga hos patienten att ta större ansvar för sin egen hälsa. Personanpassade tjänster erbjuds både från vården samt andra aktörer. Relevant hälsodata finns tillgänglig för de aktörer som behöver den och digitala lösningar integreras i hela vårdkedjan. På så sätt frigörs vårdresurser till de personer som verkligen behöver den.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt användardrivna arbetssätt med intervjuer och workshops där vårdkedjans olika aktörer samt teknikkunniga inkluderats för att kartlägga fakta, vision och slutligen ta fram rekommendationer riktade till beslutsfattare på olika nivåer hur en mer digitaliserad primärvård ska nås. Drivande parter har varit Innovation Skåne som bidragit med verksamhetskunnande, NHG som genomfört beräkningar och skattningar för besparingar och kostnadsförskjutningar, Apoteket som en aktör att leverera fler vårdtjänster och SP för projektledning och visualisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02156

Statistik för sidan