Nya former för att stödja innovativt utvecklingsarbete i stora sjukvårdsorganisationer

Diarienummer 2016-03204
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att lära mer om vilka former och nyckelkomponenter som är viktiga för att leda och stödja innovativt utvecklingsarbete i stora, komplexa organisationer inom hälso- och sjukvården. Målet är att gemensamt med projektpartners (två landsting) ha utvecklat, testat och utvärderat några organisatoriska former av stöd för innovativt utvecklingsarbete inom och mellan landsting i en blivande storregion i norr som omfattar 54% av Sveriges yta.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan bidra med kunskap om strategier, former och arbetssätt som kan underlätta för chefer att engagera och arbeta med medarbetare inom flera verksamheter kring mer omfattande utvecklingsområden och kan bidra till att finna former som kan underlätta ett sådant arbete inom en storregion med långa geografiska avstånd och som i stort karakteriseras av glesbygd.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus ligger på hur man på olika ledningsnivåer och över organisatoriska gränser kan arbeta med innovativ utveckling för att skapa en bättre vård för regionens medborgare. Inom projektet testas olika typer av forum/kommunikationsarenor vilket inkluderar innehåll och former bl.a. hur man (framgångsrikt) kan använda nätverksformer kring valda utvecklingsteman som spänner över flera verksamhetsområden och nivåer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.