Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nya former för att stödja innovativt utvecklingsarbete i stora sjukvårdsorganisationer

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

För att den framtida vården ska kunna möta alla komplexa behov så har kraven på både kontinuerlig förbättring och innovativt, mer omdanande utvecklingsarbete ökat. Syftet med projektet var att bidra med kunskap om hur strategier, arenor, och former för nätverkande och samverkan kan utformas för att underlätta arbete med mer omfattande utvecklingsområden och utveckling över organisatoriska gränser och långa avstånd. I enlighet med projektets mål har vi utvecklat och testat flera organisatoriska former av stöd för innovativt utvecklingsarbete inom och mellan två regioner.

Resultat och förväntade effekter

Då utveckling i sig inte tar hänsyn till organisatoriska gränser och strukturer ligger utmaningen i att arbeta i de mellanrum dessa skapar här kan dynamiska former för intra- och inter-organisatoriskt nätverkande och samverkan spela en roll. En slutsats för nätverkande på strategiska nivåer är behovet av flexibilitet och en livskraftig struktur för hantering av organisatorisk turbulens. Nätverkande mellan personer i olika roller, t.ex. verksamhetsföreträdare, utvecklingsresurser och forskare, kan göra det lättare att lyfta kritiska utvecklingsfrågor.

Upplägg och genomförande

Upplägget har innefattat nätverkande och samverkan kring utvecklingsfrågor mellan: två regioner (högre ledningsnivå och mellan utvecklingsenheter); organisationer inom en region; forskare och praktiker; och med ytterligare regioner. Arenor för lärande och reflektion med ett fokus på handling har präglat insatserna. Fem vetenskapliga studier ingår en övergripande studie kring organisering och integration av fyra olika utvecklingsspår samt fyra studier kopplade till lokala delprojekt som valts ut av regionerna och innefattat samverkan över organisatoriska gränser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03204

Statistik för sidan