Nya attraktiva produkter baserade på rapsfrökaka

Diarienummer 2016-05105
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Vid kallpressning av rapsfrön får man två tredjedelar rapsfrökaka och en tredjedel olja. Rapsfrökakan är en restström från produktion av kallpressad rapsolja och består av rapsfröets alla proteiner, kolhydrater, mineraler, en liten del vatten samt en del resterande olja. Målet med förstudien är att beskriva hur rapsfrökakan kan användas både till klimatsmarta proteinprodukter för humankonsumtion samt för hälsosamt djurfoder. I ett tidigare projekt har vi visat att det är möjligt att utvinna proteinerna ur restströmmen.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har utvecklat ett koncept för att skapa nya produkter och nya värdekedjor för bättre användning av kallpressad rapskaka avseende lukt och smakneutrala proteiner för humankonsumtion, fermentering för att öka tillgången på näringsämnen i djurfoder och även möjligheten att använda slutavfall till kompositfyllmedel . Utmaningen är att optimera funktionaliteten hos de olika komponenterna, speciellt proteiner och utveckla koncept för hur man utnyttjar hela rapskakan. Idag finns en ökad användning av växtproteiner både för livsmedel och foder.

Upplägg och genomförande

Förstudien startade med en fördjupad litteraturstudie avseende både patent och publicerade arbeten om innehållet i rapsfrön, olika frösorter, rapsprotein, glukosinolater, fermentering och processmetoder. I samråd med Livsmedelsverket dokumenterades regler och fakta omkring rapsfrökakans innehåll och gällande regler om ´Novel Food´. Med projektpartner Gunnarhögs Gård utvecklades koncept för förädling av värdekedjan för rapsfrökakans olika komponenter. Med projektpartner Aventure AB utvecklades koncept för att använda rapsprotein vid livsmedelstillverkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.