Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit

Diarienummer 2017-01452
Koordinator Vacara AB - Vacara AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Förekomst av vissa typer av antikroppar är associerade med ökad risk för reumatoid artrit. Det är dock oklart exakt vilka av dessa som är associerade med insjuknande alternativt skydd mot sjukdomen. Vi utvecklar en next-generation multiplex-baserad serologisk diagnostisk test för att bättre kunna förutsäga insjuknande och prognos. Målet är att nå TRL (Technical Readiness Level) 5, och att verifiera och validera testet för certifiering (CE-markering). Produkten klassificeras och dokumenteras av anmält organ (notified body).

Förväntade effekter och resultat

Det diagnostiska testet kan användas för att prognosticera/följa behandlingssvar hos patienter med RA eller andra inflammatoriska ledsjukdomar. Vårt test förväntas ha ett högre prediktivt värde för sjukdomens svårighetsgrad och behandlingssvar. Detta skulle leda till att avsevärt reducera kostnaderna för samhället och sjukdom hos individuella patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Den industriella partnern Vacara AB utvecklar produkten och äger patenten som skyddar fynden. Akademiska partners är Medical Inflammation Research, Karolinska Institutet och RISE Research Institutes of Sweden. Dom ansvarar för analysering av patientprover och data samt den regulatoriska dokumentationen för klassificering och registrering av produkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är den kliniska partnern som representerar vården och slutanvändare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.