Ny selenbaserad PET-teknologi för funktionell cancerdiagnostik

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 4 870 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00179

Statistik för sidan