Ny jordbävningsdämpare för byggnader

Diarienummer 2017-00600
Koordinator Vibratec Akustikprodukter AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Målet är att utröna möjligheten att använda wire-dämpare i jordbävningsdämpare för byggnader. Wire-dämpare har väl lämpade egenskaper såsom stor fjäderväg och hög energiförlust/dämpning, och används bl.a. som chock-skydd för människor och utrustning i militära och mobila applikationer. Jordbävningsdämparen förväntas utgöra en lösning med hög säkerhet och kvalitet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet förväntas visa om en kombination av vibrationsisolator och dämpare är möjlig och lämplig i jordbävningsskydd. Viktiga funktionsindikatorer är att lösningen behöver tillåta en horisontell markrörelse på ca 300 mm samt bidra till att rörelseenergin absorberas och inte går upp i byggnaden. Projektet kommer att ge svar på om tillräcklig styvhet och dämpning kan erhållas med wiredämpare i rimlig storlek.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i fyra steg: 1) Uppritande av 3D-modell inkl. FEM-modellering och beräkning av egenskaper 2) Tillverkning av prototyp 3) Tester av relevanta egenskaper hos prototypen 4) Utvärdering av resultat och rapportsammanställning

Externa länkar

Follow the project in the news section of our homepage.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.