Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Ny jordbävningsdämpare för byggnader

Diarienummer
Koordinator Vibratec Akustikprodukter AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utröna möjligheten till att använda wire-dämpare som jordbävningsdämpare till byggnader (som enskild produkt eller i kombination med annan produkt, t.ex. fjädrar). Fokus under projektet har legat på att undersöka om egenskaperna hos själva wiren passar för applikationen - d.v.s. om tillräcklig styvhet och hysteres (dämpning) kan fås. Genom en serie tester och beräkningar har visats att konceptet faktiskt fungerar. En liten prototyp har också gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet visar att konceptet med wire kommer att fungera som jordbävningsdämpare. Wiren har tillräckligt stor inneboende dämpning och nödvändig styvhet kan uppnås (med rimliga dimensioner på dämparen). Dämparen är helt metallisk och kommer därmed inte påverkas av temperatur eller solljus, den kommer inte att åldras samt dessutom vara helt återvinningsbar. Innan detta kan bli en kommersiell produkt krävs dock vidare FE-modellering samt ytterligare tester på större wire och slutligen tillverkning och testning av större prototyp.

Upplägg och genomförande

Med syfte att hitta en ny typ av jordbävningsdämpare har projektet undersökt egenskaperna hos wire-loops och hur dessa kan kombineras med lågfriktionsmaterial. Testerna har gjorts med både tryck och drag i olika riktningar, för olika wire-diametrar och för olika diametrar på wire-slingor (s.k. loops). Utifrån testdata har en matematisk modell tagits fram där värden extrapoleras för andra diametrar på wire eller loop. Därefter har framtagits en preliminär design på en jordbävningsdämpare - en dämpare med dimensioner 0,9 x 0,9 m får en styvhet på ca 2-3 MN/m.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00600

Statistik för sidan