Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny behandling av luftföroreningars effekter på lungsjukdom

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Bidrag från Vinnova 1 494 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att undersöka nya sätt att behandla de negativa effekter som exponering för luftföroreningar har. Genom samarbete med University of California i Davis (UC-Davis), så har vi utnyttjat de anti-inflammatoriska effekter som stabilisering av fettsyarepoxider har. Detta koncept har vi sedan också använt för att behandla lungskada. För att få en ännu bättre bild av vad som händer med epoxiderna och närbesläktade ämnen som bildas via fettsyrametabolismen, så har vi utvecklat känsliga metoder för att analysera dessa i komplexa biologiska prover.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studierna har resulterat i 8 artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Fokus har legat på detektion av metabolitprofiler, speciellt oxylipiner som bildas då fettsyror bryts ner. Till exempel så har vi publicerat resultat från en studie av oxylipinprofilen hos möss efter exponering för tobaksrök och effekten av behandling med TUPS, en substans som inhiberar ett enzym som omvandlar anti-inflammatorisk epoxid till dioler. Där ser vi tendenser till minskad inflammation vid behandling med TUPS och att oxylipinprofilen kan användas för validering av inhibitorns effekt.

Upplägg och genomförande

Forskningen har fortskridit genom ett nära samarbete med UC-Davis, som möjliggjorts genom mobilitetsbidraget från Vinnova. Mina vistelser vid UC-Davis har varit en förutsättning för att genomföra experimenten och för att åstadkomma det nödvändiga kunskapsutbytet mellan parterna. Detta har banat väg för nya och fördjupade projekt genom ett stärkt samarbete mellan forskare på Umeå universitet och UC-Davis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02070

Statistik för sidan