Numerisk simulering av Nedsmutsning på Fordon - Prediktering och förebyggande av exteriör nedsmutsning

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 91780
Bidrag från Vinnova 3 620 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-02567

Statistik för sidan