NRA-forskningskoordinering

Diarienummer 2008-03872
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat