NRA-forskningskoordinering

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03872

Statistik för sidan