NOX

Diarienummer
Koordinator Intelligent Machines Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2010
Status Avslutat