Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Novel vaccine strategy to treat high risk prostate cancer patients

Diarienummer
Koordinator IMMUNEED AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att fortsätta in i klinisk utveckling med MTTE-001, ett nytt terapeutiskt vaccin för patienter med prostatacancer som bedöms ha en hög risk för spridning i sin sjukdom. Målet med fas 1-studien var att ta fram en utvecklingsplan för att kunna genomföra de första kliniska studierna samt att attrahera potentiella investerare. Det ingår även att identifiera företag som behöver bolagets TET-plattform för andra peptider. Bolaget har under projektet tagit fram en utvecklingsplan samt initierat diskussioner med företag som är intresserad av TET.

Resultat och förväntade effekter

Det framgångsrika genomförandet av det övergripande innovationsprojektet kommer att göra det möjligt för Immuneed att föreslå ett nytt behandlingsalternativ av prostatacancer. Det kommer även underlätta i dialogen med en eller flera potentiella investerare eller partners. Under projektet har en ytterligare ökad förståelse fåtts för hur MTTE-001 har en potential för att förändra och förbättra behandlingen av patienter som diagnostiseras med lokaliserad prostata cancer med en intermediär och hög risk för spridning i sin sjukdom.

Upplägg och genomförande

En tidig utvecklingsplan har tagits fram, som täcker både kliniska och CMC-delar. Vi har i dialog med urologer och experter inom klinisk läkemedelsutveckling tagit fram ett studie synopsis. Vi har även talat med kliniska CROn för att få en förståelse för studielängd och kostnader. Vi har diskuterat tillverkning och uppskalning av vårt vaccin, och identifierat vilka begränsningar och möjligheter till utveckling som finns. Vi har även låtit genomföra en marknadsundersökning, för att förstå antalet potentiella patienter i de olika patientsegmenten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-03370

Statistik för sidan