Novel vaccine strategy to treat high risk prostate cancer patients

Diarienummer 2017-03370
Koordinator IMMUNEED AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att fortsätta in i klinisk utveckling med MTTE-001, ett nytt vaccin för patienter med prostatacancer (PC) med hög risk för återfall. Vaccinet syftar till att förlänga tiden till återfall, med det ideala målet att förhindra återfall. Målet med fas 1- studien är att utarbeta en affärsplan för den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av MTTE-001, för att närma oss investerare som är intresserade av att finansiera utvecklingsarbetet. Det ingår även att identifiera och närma sig företag som behöver TET- plattformen för andra peptider.

Förväntade effekter och resultat

Det framgångsrika genomförandet av det övergripande innovationsprojektet kommer att göra det möjligt för Immuneed att föreslå ett nytt behandlingsalternativ för prostata cancer patienter med hög risk för spridning av sin sjukdom. MTTE-001: s framgång kommer att stärka bolagets långsiktiga tillväxtpotential och locka nya investerare. I slutet av det planerade SME-instrumentet II-projektet kommer Immuneed att licensiera MTTE-001 till en eller flera utvalda partner (er).

Planerat upplägg och genomförande

En tidig utvecklingsplan kommer att tas fram som täcker både kliniska och CMC-delar. Detta kommer att utföras i dialog med lämpliga CRO och KOL. När planen för klinisk utveckling utarbetats kommer ett studieprotokoll att tas fram för den kommande fas 1-prövningen. Marknadspotential och geografisk områden kommer att analyseras med avseende på a) antal projicerade användare, b) ersättningsmiljö och c) en första hälsoekonomisk utvärdering av produkten. De metoder som ska tillämpas är bl.a.skrivbordsundersökning, analys av primär- och sekundärmarknadsdata, KOL-intervjuer.

Externa länkar

www.immuneed.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.