Noticia for green EU

Diarienummer
Koordinator Noticia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 12 300 kronor
Projektets löptid februari 2010 - juni 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00617

Statistik för sidan