Norra Djurgårdsstaden (NDS) mar elnät i stadsmiljö

Diarienummer
Koordinator Statens energimyndighet
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01742

Statistik för sidan