Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NORDTREAT The Nordic IBD treatment strategy trial

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Inst för Medicinska Vetenskaper
Bidrag från Vinnova 12 529 280 kronor
Projektets löptid september 2019 - juni 2025
Status Pågående

Syfte och mål

Att utifrån analys av en proteinprofil i blodet implementera individ-baserad behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Nydiagnostiserade IBD patienter som riskerar att utveckla allvarlig sjukdom behandlas från start med en TNF hämmare (så kallad top-down behandling). Behandlingsformen jämförs med dagens behandling där medicineringen successivt trappas upp hos patienter som inte blir bättre. Parallellt kommer nya möjliga markörer att värderas. Det långsiktiga målet är att omsätta analysen till ett enkelt test som kan implementeras inom hälso- och sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

Genom implementerande av individ-baserad behandling, där patienter med dålig prognos erhåller en så kallad ”top-down” behandling förväntas NORDTREAT förbättra behandlingsutfallet och livskvaliteten för dessa individer. Vidare kommer studien resultera i ökad samverkan, etablerande av ett tvärdisciplinärt Nordisk nätverk och positionering av Nordiska biomedicinska företag inom fältet. Vår förhoppning är att resultaten av NORDTREAT studien långsiktigt även skall kunna effektivisera Nordisk IBD sjukvård.

Planerat upplägg och genomförande

Patienter med nyupptäckt IBD vid centra i Norden kommer att erbjudas deltagande i NORDTREAT behandlings-strategi studien. Behandlingen kommer att individ-anpassas utifrån en proteinprofil i blodet. Patienter med risk för allvarlig sjukdom erhåller så kallad top-down behandling, med ett anti-TNF läkemedel. Utfallet efter 1 år jämförs med dagens behandling där medicinering successivt trappas upp. Långsiktigt avser vi att söka utveckla ett enkelt test baserat på markörerna för att implementera detta inom hälso- och sjukvården och förbättra patienternas livskvalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2024

Diarienummer 2019-01185

Statistik för sidan