NORDTEKs Teknikdelegation

Diarienummer 2009-00605
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - december 2010
Status Avslutat