NordIQ - klimatstyrsystem

Diarienummer
Koordinator NordIQ Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 1 700 400 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01290

Statistik för sidan