NordIQ - klimatstyrsystem

Diarienummer 2008-01290
Koordinator NordIQ Göteborg AB
Bidrag från Vinnova 1 700 400 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - januari 2010
Status Avslutat