Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nordic DSC

Diarienummer
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för NORDIC DSC projektet är att leverera en transparent DSC (Dye sensitized Solar Cell) som möter såväl tekniska- som kommersiella krav avseende skalbarhet och kommersialiserbarhet av integrerade DSC-moduler inom byggnaders fasadbeklädnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett framgångsrikt projektgenomförande förväntas generera skalbara teknologier, som kan realisera transparenta DSC-moduler med ökad livslängd och lägre pris än nuvarande transparenta kommersiella solcellslösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet ´NORDIC DSC´ är en del av ett större konsortium som involverar nyckelkompetenser från Sverige, Finland, Danmark och Spanien. Med hjälp av dessa kompetenser inom DSC, designade nanomaterial, arkitektur och fasadinstallationer så samlar vi för första gången i Norden akademiska forskare och företag som täcker in hela värdekedjan från forskning, utveckling till kommersialisering vilket maximerar sannolikheten för att projektet skall resultera i en kommersiell- och teknisk framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04714

Statistik för sidan