Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

NLAB Solar utveckling av transparenta Grätzelceller

Diarienummer
Koordinator Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att genom svensk spjutspetsteknologi utveckla en metod för att producera billigare och mer effektiva transparenta Grätzelsolceller, på såväl glas som plastsubstrat

Resultat och förväntade effekter

Förväntade tekniska resultat är en högeffektiv solcell utmanar dagens kiselceller men är helt organisk, endast kostar ca 2USD/Watt installerad samt är transparent och flexibel (tillverkad på plast eller glas). Effektivitetsmässigt är målsättningen 10 % i enskilda solceller och minst 6 % i moduler och paneler.

Upplägg och genomförande

Strategin i steg 1 är att först slutföra den interna forskning som pågår samt den externa forskning som bedrivs i samarbete med industrin. Bolaget beräknar att avsluta detta arbete under 2009. Samtidigt testar och vidareutvecklar vi den fotoniska kristallen och den porösa TiO2. I samarbete med lämplig partner skall bolaget sedan utveckla en produktionsmetod för den fotoniska kristallen som tillåter billig massproduktion av Grätzelceller med Bolagets komponenter inkorporerade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03453

Statistik för sidan