Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NIVO - Nätverket för innovationer inom vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag - Almi Företagspartner Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

NIVO har under projektet fått en stor tillströmning av deltagare som ser nyttan av att samverka med aktörer med liknande mål. Syftet har under projektet varit och är även fortsättningsvis att vara den ´mötesplats´ där kontakter kan skapas och upprätthållas. Vi ser att det utvecklas nya samarbeten mellan aktörerna. Detta bidrar till kunskapshöjande samverkansinsatser, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte vilket stärker deltagarna i rollen som rådgivare/projektägare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetsgruppen anser att projektet varit mycket lyckat. NIVO har aktivt sökt efter lösningar för en utveckling av nätverket och vi har nu ett par offentliga aktörer, landsting, som visat intresse för att ansvara för och finansiera en nystart av nätverket. I det ´nya NIVO´ är syftet att att inte bara arbeta praktiskt som tidigare utan även strategiskt med innovationsfrågor och därigenom kan vi påverka, främja och tydliggöra det offentliga innovationssystemet.

Upplägg och genomförande

Arbetsgruppen på 6 personer från innovationsmiljöer runt om i landet bestående av representanter för kommuner, landsting, regioner och testbäddar har ansvarat för planering och genomförande av aktiviteter som att; Arrangera möten, Upprätthålla och ansvara för hemsidan, årskonferens, Nyhetsbrev, medlems- och epostlista, externa kontakter, Ansvara för kontakter och rapportering till Vinnova samt ansvar för ekonomi.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01267

Statistik för sidan