Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Night Vision Demonstrator II

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att utveckla och demonstrera ett lågkostnadssystem för mörkerseende för biltillämpningar baserat på Si/SiGe kvantbrunnsbolometrar. Systemet syftar till att förbättra förarens möjligheter att upptäcka människor och djur vid mörkerkörning och därmed minska antalet olyckor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med ett lågkostnadssystem för mörkerseende förväntas antalet fotgängarolyckor med minska avsevärt. Tillsammans med aviserade förändringar i lagstiftning på EU-nivå kommer det att finnas stor potential för storskalig användning av den här typen av system i bilar.

Upplägg och genomförande

Resultat från tidigare forskningsprojekt kommer att ligga till grund för utvecklingen av en fullstor detektormatris. Dessutom kommer en helt ny utläsningskrets (ROIC) som matchar detektorelementens egenskaper att utvecklas. Arbetet är samordnat med ett norskt initiativ som syftar till att tillverka detektormatrisen i industriell skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02112

Statistik för sidan