Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next generation substrates for inkjet printing

Diarienummer
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 393 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har som mål att skapa en avancerad förståelse av grundläggande och tillämpade aspekter av bläckstråle-mottagliga substrat, både obestrukna (men ytbehandlade) och bestrukna papper. Nya typer av pigment som har porer både i nanometer och i mikrometerskala kommer att syntetiseras med självorganiserade tensidsystem men med ny emulsionsteknik. Vätning, spridning och penetrationsfenomen kommer att förstås och kunskapen tillämpas för nya pigmenttillämpningar och ytmodifieringar i samarbete med deltagande företag för att utveckla nästa generations substrat för bläckstråletryckning. Ytbehandling av obestrukna papper kommer att fokusera på att förstå kopplingen mellan ytenergiegenskaper och tryckkvalitet för bindemedel och fixeringsmedel med en inriktning på tryckutvärdering vid relevanta, dvs. höga hastigheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bättre kontroll av tryckkvalitet vid de dynamiska förlopp och den växelverkan i gränsytor som inträffar när inkjetdroppar träffar pappersytor.

Upplägg och genomförande

Projektet drivs som två doktorandprojekt med starkt industristöd i form av styrgrupp och kontantinsats från deltagande företag. Planerad kick-off 24 januari 2008 men rekrytering av doktorander har redan startat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02402

Statistik för sidan