Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next generation of targeted dendritic cell vaccines for cancer treatment

Diarienummer
Koordinator 3H Biomedical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

3H Biomedical har utvecklat en patenterad cancervaccinteknologi som en ny behandlingsmetod mot cancer. Cancervaccinteknologin går ut på att stimulera kroppens egna immunförsvar enbart mot tumörcellerna och vilket leder till specifikt dödande av cancerceller. Målsättningen för projektet är att en läkemedelskandidat kan gå vidare till klinisk prövning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har färdigställt en affärsplan som ska vara vägledande för den nya läkemedelskandidatsutvecklingen från tidig FoU till klinisk prövning.

Upplägg och genomförande

1. Vi har validerat produktionsprocessen för läkemedelskandidaten genom experimentella studier i provrör. Experimentella studier av läkemedelskandidatens egenskaper i humana celler och validera om läkemedelskandidaten verkligen har den avsedda effekten har genomförts. 2. Ytterligare IP undersökning för att stärka vårt cancervaccins IP-position har genomförts. 3. Sökt samarbeten med branschexperter i läkemedelsutveckling och skriva en affärsplan har genomförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03109

Statistik för sidan