Next Generation Media, phase II

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02940

Statistik för sidan