Next generation media, phase II, additional funding

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01283

Statistik för sidan