Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Next generation media, phase II, additional funding

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01283

Statistik för sidan