Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Next generation media, phase II, additional funding

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01283

Statistik för sidan