Next generation media, phase II, additional funding

Diarienummer 2010-01283
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2012
Status Avslutat