New IMAC

Diarienummer 2010-02215
Koordinator BIO-WORKS SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juli 2011
Status Avslutat

Externa länkar

www.bio-works.net/pressreleases/