New application for digitalised microscopy B

Diarienummer 2010-00328
Koordinator CellaVision AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat