Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NeuroRestore - en ny behandlingsterapi för Alzheimers sjukdom

Diarienummer
Koordinator AlzeCure Pharma AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och en av de mest förödande sjukdomarna som vi står inför idag utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som har som mål att utveckla NeuroRestore, en innovativ symptomatisk läkemedelsterapi med sjukdomsmodifierande potential för behandling av AD. Vi har använt finansieringen till att göra en utförlig genomförbarhetsstudie där vi har utvecklat en affärsplan för att vägleda projektet mot klinisk validering och efterföljande kommersialisering av terapin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomförbarhetsstudien har visat en stark kommersiell potential för NeuroRestore. Vi har funnit att den ökande förekomsten av AD och andra kognitiva störningar, i kombination med behovet av nya symptomatiska terapier med innovativa verkningsmekanismer på AD-marknaden skapar en unik affärsmöjlighet för AlzeCure. NeuroRestore har potential att bli en riktig "game-changer" inom området kognitiva störningar.

Upplägg och genomförande

Vi har under anslagsperioden gjort en genomförbarhetsstudie där vi arbetat parallellt med både databaser och externa parter för att ta fram en heltäckande analys av indikationsområdet, kommersiella möjligheter samt klinisk plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05095

Statistik för sidan