NeuroRestore - en ny behandlingsterapi för Alzheimers sjukdom

Diarienummer 2017-05095
Koordinator AlzeCure Pharma AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och en av de mest förödande sjukdomarna som vi står inför idag utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som har som mål att utveckla NeuroRestore, en innovativ symptomatisk läkemedelsterapi med sjukdomsmodifierande potential för behandling av AD. Vi har för avsikt att använda finansieringen genom SME instrumentet till att först göra en genomförbarhetsstudie och sedan utföra kliniska studier för att samla in data om läkemedelskandidatens säkerhet och effektivitet.

Förväntade effekter och resultat

AlzeCure kommer att använda anslaget från SME-instrumentet (både PHASE 1 och 2) för att förbereda och genomföra kliniska studier för att samla in säkerhets- och effektdata kring NeuroRestore. Projektet har potentialen att kunna förbättra livssituationen för miljontals drabbade Alzheimer patienter och deras anhöriga.

Planerat upplägg och genomförande

Målet med PHASE 1 projektet är att utveckla en affärsplan för att vägleda projektet mot klinisk validering och efterföljande kommersialisering av terapin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.