Neuroprotektion och Neuroregeneration - Effekter av Cyklosporine A och cyklosporine analoger

Diarienummer
Koordinator NeuroVive Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01775

Statistik för sidan