Neuronnätsmodellering av insekters luktsystem för tillämpning inom sensorik, ekologi och lantbruk

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för biometri och teknik
Bidrag från Vinnova 283 500 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar