Neuronnätsmodellering av insekters luktsystem för tillämpning inom sensorik, ekologi och lantbruk

Diarienummer 2006-03876
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för biometri och teknik
Bidrag från Vinnova 283 500 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.bt.slu.se