NEUROENDOCRINE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL CHEMICALS

Diarienummer 2009-03712
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 190 083 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2011
Status Avslutat