NEUROENDOCRINE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL CHEMICALS

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 190 083 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03712

Statistik för sidan