Netdrive

Diarienummer 2009-00759
Koordinator Peerialism AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - november 2009
Status Avslutat