Netdrive säkerhet

Diarienummer 2009-04689
Koordinator Peerialism AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat