NetDrive Pilot

Diarienummer 2009-03739
Koordinator Peerialism AB
Bidrag från Vinnova 2 056 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat