NetDrive Pilot

Diarienummer
Koordinator Peerialism AB
Bidrag från Vinnova 2 056 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03739

Statistik för sidan