NeoSP-1

Diarienummer 2017-03009
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat