Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NCECC, Nano Carbon Enhanced Concrete Coating

Diarienummer
Koordinator LANARK AKTIEBOLAG - Lanark AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att förbättra egenskaperna hos ett kommersiellt befintligt cementbaserat beläggningsmaterial, med tillämpning av funktionaliserat kolnanomaterial (grafen, kolnanorör och kolfiber). Tanken var i grunden att formulera en samverkande "hud" av cementbaserat byggpulver för betongväggar med egenskaper: bra vidhäftning till substratet, hydrofobt samtidigt ånggenomsläppligt, tätt mot genomträngning av koldioxid, viss elasticitet och med vit grundkulör med möjlighet att pigmentera.

Långsiktiga effekter som förväntas

Screening på olika blandningsrecept med olika koncentration av nanomaterial utfördes. Resultaten uppgav att en kombination av grafen och kolfiber fungerar bäst för att uppnå högsta förbättring av vidhäftningsegenskaper, vattenpermeabilitet och gaspermeabilitet och skydd mot karbonatisering. Högre tryckhållfastheter och hårdhetsnivåer i blandningar innehållande grafen detekterades.

Upplägg och genomförande

Receptstudierna utfördes med användning av en minikon-test för att ta hänsyn till reologiska egenskaper. Vidare utfördes vidhäftningstest, vatten- och gas permeabilitetstest, karbonatiseringstest samt tryck- och böjhållfasthetstest. Förändringarna i mineralogiska och mikrostrukturella egenskaper utfördes med användning av XRD- och SEM-analys. Vidare utfördes motståndet mot deformation genom kuptest, böjtest samt hårdhetsmätningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-05534

Statistik för sidan