Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationellt skogsdatalabb

Diarienummer
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Jönköping
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Viktiga resultat som projektet gav

Nationellt skogsdatalabb har snabbt etablerats som en viktig del av skogssektorns gemensamma dataverkstad. I labbet tillhandahålls infrastruktur för data och testmiljö för AI samt metoder, verktyg och kunskap som används av ett stort antal aktörer för beslut och tjänster. Skogsdatalabbet har möjlighet att svara upp mot en rad konkreta behov från många kategorier av användare och erbjuder förutsättningar för att på bred front främja fortsatt digitalisering och innovation inom skogssektorn.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nationellt skogsdatalabb har medverkat till: - att stärka samverkan mellan myndigheter, forskningsinstitut, skogsföretag, tjänsteleverantörer m.fl. i datadrivet innovationsarbete. - att fler aktörer har kunskap om, och är involverade i, att använda skogliga data i innovationsprojekt. - att antal innovationer baserade på skogliga data och AI-tillämpningar har ökat.

Upplägg och genomförande

Skogsdatalabbet har haft medvetet fokus på att leverera nytta genom praktiska tillämpningar. Labbet har lyckats med det, vilket gjort att labbet nu ses som en "möjliggörare" för att ta idéer och prototyper till lösningar som levererar nytta inom skogssektorn. Labbet har samverkat med andra parter inom sektorn under utveckling av lösningar vilket visat sig vara en framgångsfaktor. Att ha med behovsägaren som kravställare och att de är med och presenterar den färdiga lösningen vid exempelvis webbinarium är ett lyckat koncept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2021

Diarienummer 2019-02248

Statistik för sidan