Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationellt kodatalabb för hållbarhet och innovation inom livsmedelskedjan

Diarienummer
Koordinator Växa Sverige ek för
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Data och dataplattformar
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs 2021

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att etablera ett nationellt Kodatalab som erbjuder digital infrastruktur och regelverk för åtkomst av nationell kodata. Projektets mål har varit att tillgängliggöra och öka användningen av kodata för behovsägare och innovatörer inom den svenska livsmedelskedjan och skapa lösningar för datadriven innovation. Vi har uppfyllt projektets mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat är att data används för beslut och tjänster som förbättrar djurhälsa, avel, livsmedelsproduktion och lönsamhet samt ger upphov till innovationer. På kort sikt ska det nationella Kodatalabbet generera fler digitala lösningar och ge ökad tillgänglighet för fler. På lång sikt förväntas Kodatalabbet utveckla djurnäringen i Sverige mot ett hållbart och miljömässigt företagande med stort fokus på djurhälsa i livsmedelsproduktion. Förväntade effekter är att datadrivna innovationer ökar i omfattning och att datadrivna AI-lösningar inom området blir möjliga.

Upplägg och genomförande

Det nationella kodatalabbet har genom behovsinventering, dialog och konkret nyttjande av data välkomnat nya aktörer. Ett modernt datadrivet ekosystem skapades som är tematiskt inriktat. Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i december 2023. Partners i projektet var Växa Sverige, SLU och RISE. Projektet var uppdelat i fem arbetspaket. Dessa var: 1 Tekniska förutsättningar för datalab 2 Identifiering av tillämpningar & test av AI-lösning 3 Etablering av metod för interaktivitet med innovat örer 4 Affärsmodell och regelverk för delande av data 5 Projektledning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2024

Diarienummer 2021-03652

Statistik för sidan