Nationell Metrologi 2010

Diarienummer 2010-00134
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 24 637 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat