Nationell forskarskola inom ITS

Diarienummer
Koordinator ITS Sweden
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02721

Statistik för sidan