Nationell forskarskola inom ITS

Diarienummer 2009-02721
Koordinator ITS Sweden
Bidrag från Vinnova 5 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat