Nationell databas över pågående FUD-projekt inom transportområdet

Diarienummer 2009-00419
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 828 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - april 2010
Status Avslutat