Natify nGage resemedel

Diarienummer 2017-01073
Koordinator Smart Video Nordic Aktiebolag - Smart Video Nordic AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017