Nästa generationens media

Diarienummer 2008-00377
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera AB Network
Bidrag från Vinnova 7 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - maj 2010
Status Avslutat