Nästa generationens media

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera AB Network
Bidrag från Vinnova 7 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00377

Statistik för sidan