Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nanowire LEDs for a Green Energy Efficient Lighting Technology

Diarienummer
Koordinator GLO AB
Bidrag från Vinnova 9 050 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I det här projektet kommer GLO AB att ytterligare utveckla och kommersialisera en nanotråds-baserad blå lysdiod (LED) baserad på galliumnitrid för användande i allmän belysning. GLO:s nanotråds-lysdiod odlas på billiga kiselsubstrat, mer lämpade för effektiv massproduktion än traditionella lysdiodssubstrat: Dessa lysdioder förväntas ge ökad energieffektivitet jämfört med glödlampor och lysrör till en avsevärt lägre kostnad än traditionella plana lysdioder.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet skall nya testmetoder och karakteriseringsmetoder, lämpliga för utveckling av lysdioder som bygger på nanotrådar, utformas. Dessa skall användas för att utveckla en nanotrådsbaserad LED-produkt för allmän belysning. Produktutveckling kommer att göras av GLO i samarbete med LU med hjälp av teknologirådgivning från E.ON. GLO:s LED förväntas bli mer kostnadseffektiv och energieffektiv än någon jämförbar produkt på marknaden.

Upplägg och genomförande

Utveckling och optimering av ett lysdiodschip med validerad prestanda och stabilitet för att tillförlitligt kunna lansera en produkt kräver en standardiserad karakteriseringsprocess passande för nanotråds-lysdioder. Projektet kan grovt delas upp i design och innovation, genomförande och validering. 1. Sammanställ en verktygslåda av metoder för karakterisering av nanotråds-lysdioder som kommer att uppfylla följande behov: o Fullständighet: De bör ge en god inblick i kritiska funktioner i enheten och den avsedda funktionen av hela produkten. o Tillförlitlighet: Metoder som fullt utvecklade ger klara och entydiga resultat på ett konsekvent sätt. o Snabbhet och användarvänlighet: Metoderna måste vara enkla att använda och inte lägga till tidskrävande analys för att passa in i en produktionsmiljö. 2. Utforma en första version av ett stort chip som lämpar sig för användning i offentliga och privata belysning, som gatubelysning. 3. Utföra och förbättra metoder för karakterisering av nanotråds-komponenter, delar av komponentstrukturer och främst av chip-komponenter så nära slutprodukten som möjligt. 4. Validering av chip-design 5. Validera och dokumentera metoder för karakterisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03450

Statistik för sidan